4 ερωτήσεις για την παλίνδρομο κύηση

Ολοένα και πιο συχνά ακούμε για εγκυμοσύνες που σταμάτησαν πρόωρα, λόγω παλίνδρομης κύησης. Ποιά είναι τα αίτια; Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας συνέβη; Ο Δρ. Ναούμ σας ενημερώνει…
  • Τι είναι παλίνδρομος κύηση;

Η παλίνδρομος κύηση, κατατάσσεται στους τύπους των αυτόματων αποβολών. Πρόκειται για μια αποβολή, στην οποία έχουμε την κατακράτηση του νεκρού εμβρύου, εντός της κοιλότητας της μήτρας. Δηλαδή το έμβρυο είναι νεκρό, χωρίς να το αποβάλει η μήτρα.

  • Πότε συμβαίνει η παλίνδρομος κύηση;

Συνήθως συμβαίνει κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Δεν αποκλείεται βέβαια και να συμβεί σε οποιαδήποτε εβδομάδα της κύησης. Επίσης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η παλίνδρομος κύηση συμβαίνει στις πρώτες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτή ούτε η ίδια η κύηση.

  • Ποια είναι τα αίτια της παλίνδρομου κύησης;

Τα αίτια που οδηγούν μια κύηση σε παλίνδρομο, είναι τα ίδια με των αποβολών. Κατά κανόνα οι τυχαίες χρωμοσωμικές – γενετικές ανωμαλίες, είναι το αίτιο μιας αποβολής. Όμως η ηλικία της μητέρας, οι παθολογικές καταστάσεις ή οι μικροβιακοί παράγοντες της μητέρας, μπορούν να οδηγήσουν στην αποβολή του εμβρύου.

  • Ποια είναι τα συμπτώματα της παλίνδρομου κύησης;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα, που να δηλώνουν στην έγκυο ότι κάτι δεν πάει καλά με την εγκυμοσύνη της, μιας και στον συγκεκριμένο τύπο αποβολής, το νεκρό έμβρυο παραμένει μέσα στη μήτρα, χωρίς να αποβληθεί.

Αυτό που μπορεί να συμβεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι να εξαφανιστούν ξαφνικά τα κλινικά συμπτώματα της κύησης όπως ναυτίες, εμετοί κτλ ή σε έναν τυπικό έλεγχο για την παρακολούθηση της πορείας της εγκυμοσύνης να διαπιστώσει ο ιατρός ότι έχει σταματήσει η ανάπτυξη του εμβρύου.

- Advertisement -