Διακεκομμένη συνουσία

Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο οι γυναίκες που επιλέγουν ως μέθοδο αντισύλληψης τη διακεκομμένη συνουσία. Πόσο ασφαλής είναι όμως;

Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο οι γυναίκες που επιλέγουν ως μέθοδο αντισύλληψης τη διακεκομμένη συνουσία. Πόσο ασφαλής είναι όμως; Ποια είναι τα ποσοστά εγκυμοσύνης, από τη συγκεκριμένη μέθοδο; Τι κίνδυνοι υπάρχουν; Ο γυναικολόγος δρ. Ναούμ, απαντά…

Διακεκομμένη συνουσία υπάρχει όταν το πέος του άνδρα εξέρχεται από τον κόλπο της γυναίκας, λίγο πριν εκσπερματίσει. Τα ποσοστά δείχνουν, ότι εάν χρησιμοποιηθεί σωστά η συγκεκριμένη μέθοδος, η επιτυχία του να μην έχουμε μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αγγίζει το 90%!
  • Τότε που είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα είναι ότι σπανίως χρησιμοποιείται σωστά η συγκεκριμένη μέθοδος! Η μέθοδος της διακεκομμένης συνουσίας, απαιτεί μεγάλο αυτοέλεγχο του συντρόφου, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μείνετε έγκυος από τα προσπερματικά υγρά (βλ. εδώ). Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, απελευθερώνονται λίγες σταγόνες σπέρματος μέσα στον κόλπο, λίγο πριν εκσπερματίσει ο άνδρας, οι οποίες είναι αρκετές για να έχουν ως αποτέλεσμα μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Σε ένα δείγμα 1.000 γυναικών λοιπόν, πρόσφατη έρευνα απέδειξε, ότι κατά τη συνήθη χρήση της διακεκομμένης συνουσίας , 270 γυναίκες έμειναν έγκυες μέσα σε περίπου 1 έτος. Επίσης, όπως είναι γνωστό, με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεν υπάρχει απολύτως καμία προστασία ενάντια στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.
Άρα, πρόκειται για μία μέθοδο που δεν μπορεί να “εγγυηθεί” τίποτα, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν σε μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.
Τέλος, αρκετοί άνδρες αναφέρουν ότι η εκσπερμάτιση εκτός του κόλπου δεν προσφέρει την ίδια ικανοποίηση, ενώ σε συνδυασμό με τον κίνδυνο μετάδοσης Σ.Μ.Ν, καθώς και το ενδεχόμενο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, καθιστούν αυτή τη μέθοδο αντισύλληψης ως από τις πλέον επικίνδυνες.

- Advertisement -