Αμνιοπαρακέντηση

Η εξέταση που έχει συζητηθεί τόσο, με αντιφατικές απόψεις και διφορούμενες γνώμες

Η εξέταση που έχει συζητηθεί τόσο, με αντιφατικές απόψεις και διφορούμενες γνώμες, η αμνιοπαρακέντηση, βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, καθώς από τη δεκαετία του ‘80 μέχρι και σήμερα, αποτελεί τη βασική εξέταση προγεννητικού ελέγχου του εμβρύου, που μπορεί με μεγάλη αξιοπιστία (99,4 έως 99,8%) να σας πληροφορήσει για την ύπαρξη ή όχι του συνδρόμου Down, αλλά και άλλων γενετικών ανωμαλιών.

Συγκεκριμένα είναι η εξέταση που πραγματοποιείται μεταξύ της 15ης και 18ης εβδομάδας κύησης και ανιχνεύει:

  • Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
  • Ανωμαλίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως η δισχιδής ράχη και η ανεγκεφαλία.
  • Την ανάπτυξη των πνευμόνων του εμβρύου, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι αρκετά ώριμοι, σε περίπτωση που επιβάλλεται να γεννηθεί πρόωρα.
  • Την ομάδα αίματος του εμβρύου, εάν χρειαστεί να γίνει ενδομήτρια μετάγγιση αίματος.

Ποιες έγκυες αφορά;
Η αμνιοπαρακέντηση δεν γίνεται σε όλες τις εγκύους. Η εξέταση συνιστάται να γίνει όταν:

  • Η ηλικία της μητέρας είναι από 35 και πάνω, καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου Down. Οι πιθανότητες πολλαπλασιάζονται στις μητέρες άνω των 40 ετών.
  • Υπάρχει πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας, εφόσον βρέθηκαν παθολογικά, υπερηχογραφικά ευρήματα στην αυχενική διαφάνεια, που γίνεται μεταξύ της 11ης και 13ης εβδομάδας.
  • Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, με προηγούμενο παιδί ή και τον γονέα να έχουν κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία.
  • Η μητέρα είναι φορέας μεταδοτικής νόσου.
  • Οι γονείς για δικούς τους λόγους, κυρίως ασφάλειας, επιθυμούν να γίνει αμνιοπαρακέντηση.
  • Η μητέρα έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 3 εκτρώσεις

Πόσο ασφαλής είναι;

Η αμνιοπαρακέντηση έχει “κατηγορηθεί” για τη δυσάρεστη συνέπεια μιας αποβολής ή ενός πρόωρου τοκετού. Ωστόσο, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αξιόπιστη αμερικανική μελέτη (Faster Trial) που έδειξε ότι μόνο 1 στις 1.600 αμνιοπαρακεντήσεις παρουσίαζε κίνδυνο αποβολής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, όταν δεν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως ινομυώματα, αιμορραγίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιστορικό αποξέσεων, αποβολών, εκτρώσεων, ο κίνδυνος αποβολής είναι κάτω του 0,5%!

Συμπερασματικά λοιπόν, η αμνιοπαρακέντηση δεν είναι η εξέταση που οδηγεί στην αυτόματη αποβολή εάν δεν συντρέχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια της κύησης. Η συχνή παρακολούθηση από τον ιατρό σας, κρίνεται απαραίτητη για να φέρετε στον κόσμο ένα υγιές παιδί.

- Advertisement -